pochłaniacz

Kod produktu: 
MSA-PO-A2B2E2K2
Opis produktu: 

Pochłaniacz wymienny 90 ABEK 2 do półmasek i masek pełnotwarzowych z złączem gwintowym .

  •   typ A2B2E2K2
  •   zastosowanie: organiczne gazy i pary o temperaturze wrzenia powyżej 65° C; nieorganiczne gazy i opary, np.: chlor, siarczek wodoru, kwas cyjanowodorowy; dwutlenek siarki, kwas chlorowodorowy, gazy kwaśne; amoniak i pochodne
  •   spełnia wymagania normy EN14387