filtropochłaniacz

Kod produktu: 
MSA-FIPO-A2P3
Opis produktu: 

Filtropochłaniacze wymienne do półmasek i masek pełnotwarzowych Advantage® z podwójnym połączeniem bagnetowym.

  •   typ A2P3
  •   przeznaczone do gazów, oparów związków organicznych z punktem wrzenia powyżej 65° C
  •   zabezpieczenie przeciw cząstkom niebezpiecznych związków o niewielkiej prężności pary
  •   małe opakowanie 2 szt.
  •   spełniają wymagania normy EN14387