odzież ochronna - kwasoochronna

tkanina Plavitex Acid odporna na działanie kwasów, zasad i wodorotlenkówg