Tablice BHP, budowlane, informacyjne - znaki elektryczne

Znak elektryczny „Uwaga urządzenie elektryczne”.
Znak elektryczny „Wyłącznik główny”.
Znak elektryczny „Nie dotykać urządzenie elektryczne”.
 
Znak elektryczny „Pod napięciem”.
Znak elektryczny „Nie załączać! Pracują ludzie”.
Znak elektryczny „Nie załączać!”
Znak elektryczny „Dotykanie wzbronione”.
Znak elektryczny „Zasilanie dwustronne”.